PhD

(مهلت ثبت نام تا 18 خرداد تمدید شد)

دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس آئین‌نامه‌ی «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره ی تحصیلی دکتری» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور حمایت از استعدادهاي برتر دانشگاهي، از بین دانش آموختگان و دانشجویان ممتاز دوره ی کارشناسی ارشد دانشگاه های مشمول این فراخوان دانشجو می پذیرد.
 
الف) شرایط عمومی لازم برای ارائه ی درخواست:


1) داشتن مدرک کارشناسی با حداقل معدل 16
تبصره 1: حداقل معدل کارشناسي پيوسته قابل قبول براي دانش آموختگان دانشگاه‌هاي فردوسي مشهد، تهران، صنعتي شريف، شهيد بهشتي، صنعتي اميرکبير، علم و صنعت ايران، صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، علامه طباطبائي، اصفهان، صنعتي اصفهان، شيراز و تبريز 15 است.
 
2) داشتن مدرک کارشناسی ارشد با حداقل معدل 17 (بدون احتساب نمره ی پایان نامه)
تبصره 2: حداقل معدل کارشناسي ارشد قابل قبول براي دانش آموختگان دانشگاه‌هاي فردوسي مشهد، تهران، صنعتي شريف، شهيد بهشتي، صنعتي اميرکبير، علم و صنعت ايران، صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، تربيت مدرس، علامه طباطبائي، اصفهان، صنعتي اصفهان، شيراز و تبريز 16 است.
 
3) حداکثر زمان سپری شده از تاریخ دانش آموختگی 2 سال (دانش‌آموختگان نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 و بعد از آن)

توجه: پذیرش فارغ التحصیلان نیمسال دوم 98-1397 منوط به موافقت سازمان سنجش آموزش کشور میباشد در صورت عدم موافقت آن سازمان، هزینه پرداختی جهت ثبت نام برگشت داده خواهد شد.
تبصره 3: دانشجويان يا دانش آموختگان هر يک از مقاطع کارشناسي يا کارشناسي ارشد دوره‌هاي مجازي، نيمه‌حضوري يا غيرحضوري، آموزش محور، پرديس بين الملل، پرديس‌هاي خودگردان دانشگاه‌هاي دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غيرانتفاعی و غيردولتي، مؤسسات آموزش عالی آزاد، مراکز آموزش عالی، دانشگاه‌هاي جامع علمي-کاربردي، دانشگاه پيام نور، و دانشگاه‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي مجاز به شرکت در فراخوان دانشگاه نمي‌باشند. مدارک اين دسته از دانشجويان در صورت ارائه‌ي درخواست بررسي نخواهد شد و وجه پرداختي نيز عودت داده نخواهد شد.
تبصره 4: دارندگان مدارک حوزوي معادل کارشناسي ارشد و نيز دانش‌آموختگان کارشناسي ارشد دانشگاه‌هاي خارج کشور امکان شرکت در اين فراخوان را ندارند. مدارک اين دسته از دانشجويان در صورت ارائه‌ي درخواست بررسي نخواهد شد و وجه پرداختي نيز عودت داده نخواهد شد.
تبصره 5: مطابق آیين نامه ابلاغي وزرات علوم، تحقيقات و فناوري، اتباع غيرايراني مجاز به شرکت در اين فراخوان نيستند. مدارک اين دسته از دانشجويان در صورت ارائه‌ي درخواست بررسي نخواهد شد و وجه پرداختي نيز عودت داده نخواهد شد.
تبصره 6: دانش آموختگي در دوره‌ي کارشناسي ارشد تا پايان شهريورماه 1400 (قبل از شروع دوره‌ي دکتري) الزامي است.
 

4) داشتن حداقل يکي از شرايط زير الزامي است:


4-1 انتشار حداقل يک مقاله‌ي علمي-پژوهشي مرتبط با رشته‌ي تحصيلي که اسم دانشجو به همراه استاد راهنما در آن باشد؛
تبصره 7: مقالات ارائه شده بايد چاپ شده يا داراي گواهي پذيرش قطعي چاپ باشد.
4-2 ثبت اختراع داراي تأييديه علمي يا ثبت شرکت دانش بنيان؛
4-3 تأليف يا ترجمه کتاب مرتبط با رشته‌ي تحصيلي؛
4-4 رتبه‌هاي اول تا سوم جشنواره‌هاي معتبر بين المللي و داخلي (خوارزمي، فارابي، رازي و ابن سينا، شيخ بهايي و ...) يا برندگان جايزه‌هاي معتبر (جوايز بنياد ملي نخبگان، مجتبائي، داوري اردکاني، نجفي و ...)؛
4-5 رتبه‌هاي اول تا پانزدهم المپياد علمي-دانشجويي کشور
4-6 دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه‌هاي فردوسي مشهد، تهران، صنعتي شريف، شهيد بهشتي، صنعتي اميرکبير، علم و صنعت ايران، صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، تربيت مدرس، علامه طباطبائي، اصفهان، صنعتي اصفهان، شيراز و تبريز که جزء 15 درصد رتبه برتر بين هم ورودي‌هاي دوره کارشناسي يا هم ورودي‌هاي دوره کارشناسي ارشد خود باشند؛
4-7 دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه فردوسي مشهد که در طرح خوشه‌بندي استعدادهاي درخشان دانشگاه، حداقل يک بار جزء خوشه 1 قرار گرفته باشند.
 
ب) شرایط اختصاصی:
1) شرکت در مصاحبه
2) کسب حداقل امتیازات لازم در فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه بر اساس معيارهاي گروه آموزشي مربوطه و آیين‌نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
 
پ) تذکرات مهم:


1) درخواست داوطلبان دارای شرایط عمومی پذیرش همراه با سوابق آموزشی و پژوهشی ايشان پس از بررسی در دفتر شهاب (استعدادهای درخشان) دانشگاه، به دانشکده های مربوطه ارجاع داده می شود. دانشکده‌ها و گروه های آموزشی می‌توانند پس از بررسی اوليه، داوطلبان واجد شرایط را برای مصاحبه دعوت نمایند.
2) دارا بودن حداقل شرایط عمومي و اختصاصي مذکور به هیچ عنوان به منزله پذیرش نهایی داوطلب نیست و پذیرش نهایی منوط به انجام مصاحبه و پذيرش در گروه مربوطه و در نهايت تأيید سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. بنابراین به داوطلبان توصیه می شود مراحل و پیش نیازهای آزمون عادی ورود به دوره ی دکتری را نیز دنبال نمایند.
3) داوطلبان لازم است در صورت داشتن شرایط حداقلي مذکور، نسبت به تکمیل دقیق فرم و بارگذاري مدارک در سامانه ثبت نام اقدام نمایند. در صورت احراز هرگونه مطلب خلاف واقع در مدارک ارسالی داوطلب در هر مرحله از ثبت نام يا تحصیل، از ادامه تحصیل وی جلوگیری به عمل خواهد آمد و مسئولیت عواقب آن بر عهده ی داوطلب خواهد بود.
4) وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده و در صورت عدم پذیرش یا واریز اشتباه، قابل استرداد نيست.
5) تغییر رشته و گرایش بعد از قبولی و کسب پذیرش، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.
6) دانشجویان داوطلب پذيرش بدون آزمون در دوره دکتري، چنانچه تا پایان شهریور ماه 1400 دانش آموخته نگردند، قبولی آنها منتفی خواهد شد.
7) مدارک داوطلباني که در مهلت مقرر ثبت نام اینترنتی نکرده باشند یا مدارک بارگذاری شده (اسکن شده) آن ها خوانا نباشد، بررسی نخواهد شد.

ت) نحوه ی ثبت نام:
داوطلبان می توانند از تاریخ 16 اردیبهشت لغایت 16 خرداد 1400 از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام اولیه نمایند( لطفا آئین‌نامه ها و شرایط ثبت نام را به دقت مطالعه و پیش از ثبت نام از واجد شرایط بودن خود اطمینان حاصل فرمائید).


ث) مدارک مورد نیاز:
* 1) تصوير عکس پرسنلی
* 2) تصوير کارت ملی
* 3) يک نسخه خلاصه‌ي سوابق آموزشي و پژوهشي (رزومه علمي)
* 4) ریز نمرات دوره‌ي کارشناسی
* 5) ریز نمرات دوره‌ي کارشناسی ارشد
* 6) گواهی دانش‌آموختگی دوره‌ي کارشناسی
* 7) گواهی دانش‌آموختگی دوره‌ي کارشناسی ارشد و يا گواهي اشتغال به تحصيل در دوره‌ي کارشناسي ارشد
* 8) چکیده‌ي پایان نامه‌ي کارشناسي ارشد و در صورت عدم دفاع، پیشنهاده (پروپوزال) پايان نامه
* 9) توصيه نامه از استاد(ان) راهنماي کارشناسي ارشد
10) گواهی رتبه کنکور کارشناسی (اختياري)
11) گواهی رتبه کنکور کارشناسی ارشد (اختياري)
12) گواهی رتبه در دوره‌ي کارشناسی (براي استفاده از بند 4-6)
13) گواهی رتبه در دوره‌ي کارشناسی ارشد (براي استفاده از بند 4-6)
14) مقالات منتشر شده در مجلات و یا نامه‌ي پذیرش مقالات (براي استفاده از بند 4-1)
15) مقالات ارائه شده در کنفرانس‌هاي معتبر بين المللي و داخلي به همراه گواهي شرکت در کنفرانس (اختياري)
16) گواهی خاتمه ی طرح های پژوهشی (اختیاری)
17) گواهی ثبت اختراع به همراه تأييديه ی علمی (براي استفاده از بند 4-2)
18) تصوير جلد کتاب و صفحه اطلاعات انتشار کتاب (براي استفاده از بند 4-3)
19) گواهي برگزيدگي در جشنواره هاي معتبر بین المللی و داخلی (براي استفاده از بند 4-4)
20) گواهي برگزيدگي در المپياد علمی-دانشجويي کشوری (براي استفاده از بند 4-5)
21) گواهي خوشه‌بندي استعدادهاي درخشان دانشگاه فردوسي مشهد (براي استفاده از بند 4-7)
22)    بيانيه تحقيق (بين 50 تا 500 كلمه) كه در آن داوطلب موضوع تحقيقاتي مورد علاقه خود را توضيح مي دهد (يك تا سه موضوع)
23)    پيشنهاد استاد راهنما (توصيه مي شود داوطلب همه اعضاي هيات علمي پذيرنده در گرايش/ رشته مربوط را به ترتيب اولويت ذكر نمايد).
* 24) مبلغ یکصد و بیست هزار تومان بابت هزينه ثبت نام که داوطلب به صورت الکترونيکي در مسير ثبت نام پرداخت مي‌نمايد. (هزينه ثبت نام به هيچ عنوان قابل استرداد نيست).


تذکر: به همراه داشتن اصل کليه‌ي مدارک بارگذاري شده براي داوطلبان واجد شرايط، در جلسه‌ي مصاحبه الزامي است.

•    لینک ثبت نام
•    آیین‌نامه‌هاي مربوطه (آیین نامه پذیرش بدون آزمون دوره دکتری سال تحصیلی 1393-1394، اصلاحیه 1، اصلاحیه 2 و دستورالعمل پذیرش بدون آزمون سال تحصیلی 1399-1400)

•    فهرست رشته های تحصیلی دکتری دانشگاه فردوسي مشهد در سال تحصیلی 1401-1400 

 


 
در صورت بروز هر گونه مشکل در انجام فرايند ثبت نام، با پست الکترونيک این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید مکاتبه نماييد. همچنين کارشناسان دفتر شهاب (استعدادهای درخشان) دانشگاه فردوسی مشهد آماده پاسخگويی به سؤالات احتمالی با شماره تلفن های 38802376-051 و 38806463-051 هستند.
 
                                                                                                                                      معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
                                                                                                                                  گروه شناسایی و هدايت استعدادهای برتر (شهاب)

اطلاعیه ها

akharin-tamdid
آخرین تمدید مهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی1402-1401به منظور مساعدت با متقاضیان، ثبت نام پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) دوره...
arshad-new1400
ثبت نام طرح خوشه بندی شهاب ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1400 (از 28 آذر ماه لغایت 6 دی ماه)   به دلیل تاخیر در ثبت نام پذیرفته شدگان...
2021-12-18-09-41-07
قابل توجه منتخبین بنیاد ملی نخبگان(طرح شهید وزوایی)بنیاد ملی نخبگان بر اساس شیوه نامه "پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی كشور"،...
1401-1402
    (تا 27 دی ماه تمدید شد)    فراخوان پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) دوره ی کارشناسي ارشد سال تحصیلی 1402-1401 دانشگاه...
2021-11-23-10-12-23
نتايج نهايي پذيرفته شدگان استعداد درخشان مقطع كارشناسي ارشد سال 1400 عرض تبریک به پذیرفته شدگان استعداد درخشان دانشگاه فردوسی مشهد. نتايج نهايي استعداد...
tamdid
تمدید ثبت نام طرح خوشه بندی شهاب سال تحصیلی 1401-1400 ثبت نام طرح خوشه بندی شهاب سال تحصیلی 1401-1400 تا تاریخ 1400/08/14 تمدید شده است. جهت ثبت نام به...
3
قابل توجه پذیرفته شدگان اولیه بدون آزمون ( استعدادهاي درخشان) در دوره کارشناسی ارشد  سال 1400 با توجه به شروع سال تحصيلي و به منظور پيشگيري از...
2021-10-19-07-36-26
آغاز ثبت نام طرح شهید احمدی روشن ثبت نام طرح احمدی روشن (دوره ششم) بنیاد ملی نخبگان از 24 مهر ماه آغاز شده است. مهلت ثبت نام تا 4 آبان ماه می‌باشد. برای...
20-10-1401-1400
  آغاز ثبت نام طرح خوشه بندی شهاب (از 20 مهر ماه لغایت 10 آبان ماه) سال تحصیلی 1401-1400     گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر...
2021-09-26-06-08-39
نتایج نهایی پذیرفته شدگان استعداد درخشان دکتری 1400 نتایج نهایی استعداد درخشان دکتری 1400 تایید شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور، مطابق جدول زیر میباشد....
2021-09-19-08-37-49
قابل توجه پذيرفته شدگان بدون آزمون ( استعدادهاي درخشان) در دوره هاي دكتري تخصصي سال 1400 با توجه به شروع سال تحصيلي و به منظور پيشگيري از ايجاد مشكلات...
phd-1400
نتايج اوليه پذيرفته شدگان بدون آزمون (استعداد درخشان) دکتری تخصصی در سال تحصيلي 1401-1400 اسامي پذيرفته شدگان بدون آزمون (استعداد درخشان) دکتری تخصصی در...
2021-06-30-04-59-37
پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور (طرح شهید وزوایی) به اطلاع می رساند بنیاد ملی نخبگان بر اساس " آیین نامه پشتیبانی از...
2021-06-21-04-00-59
اطلاع رساني طرح گرنت جوانه و فراخوان آزمايشي گرنت شكوفايي پارك علم و فناوري ثبت نام متقاضيان فراخوان دوم گرنت جوانه و فراخوان آزمايشي گرنت شكوفايي را از...
225
قابل توجه متقاضیان پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)  دکتری تخصصی 1401-1400 اسامی متقاضیانی که ثبت نام اولیه آنها تایید گردیده است مطابق جدول پیوست...
2021-05-09-09-36-56
 عدم برگزاری بیست و ششمین المپیاد غیر متمرکز علمی دانشجویی کشور با توجه به شرایط انتشار بیماری کرونا در کشور، طبق مصوبات ستاد ملی مقابله با ویروس...
2021-05-06-09-30-32
انصراف از پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) مقطع کارشناسی ارشد 1401-1400 قابل توجه پذیرفته شدگان بدون آزمون (استعداد درخشان) مقطع کارشناسی ارشد سال...
1401
(مهلت ثبت نام تا 18 خرداد تمدید شد) دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس آئین‌نامه‌ی «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره ی تحصیلی دکتری» وزارت علوم،...
9
برگزاری بیست و ششمین المپیاد علمی - دانشجویی کشور(منطقه 9) بیست و ششمین المپیاد غیر متمرکز در رشته های "زبان و ادبیات فارسی"، "الهیات و معارف اسلامی"،...
140001
نتايج اوليه پذيرفته شدگان بدون آزمون (استعداد درخشان) كارشناسي ارشد در سال تحصيلي 1401-1400 اسامي پذيرفته شدگان بدون آزمون (استعداد درخشان) كارشناسي ارشد...
2021-02-23-10-35-56
قابل توجه دانشجویان منتخب بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی1400 -1399 بنیاد ملی نخبگان بر اساس شیوه نامه "پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان...
1-12-99
بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد مرحله نهایی بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در رشته های زبان و ادبیات...
2021-02-17-05-36-12
مرحله پایانی پنجمین دوره مسابقه استانی ارائه برتر انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد، فینال مسابقه ارائه برتر را برگزار می‌کند. موضوعات چالش...
2021-02-16-07-39-59
قابل توجه دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد قابل توجه دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد، به اطلاع می رساند شرکت دانش بنیان...
olampiad99
  برگزاری مرحله نهایی بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشوری به اطلاع راه‌یافتگان مرحله نهایی بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور می...
2021-01-31-07-24-32
کمک هزینه پژوهشی پروفسور حسن ابراهیم زاده معبودقابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته های زیست شناسی(علوم جانوری، علوم گیاهی)، علوم کشاورزی و منابع...
2021-01-30-05-45-48
 قابل توجه دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد، به اطلاع می رساند شرکت دانش بنیان تحقیق و توسعه یسنا پارس از میان دانش آموختگان رشته های مهندسی...
2021-01-25-10-08-59
قابل توجه دانشجویان منتخب بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی1400 -1399 بنیاد ملی نخبگان بر اساس شیوه نامه "پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان...
2020-11-01-05-11-11
قابل توجه پذیرفته شدگان استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری  نظر به تاخیر پیش آمده در اعلام نتایج قطعی پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) از...
2
    برنامه هاي مجازي معرفي رشته هاي تحصيلي دوره کارشناسي (ويژه دانش آموزان پذيرفته شده در کنکور 1399)   شهاب معاونت آموزشی دانشگاه...
1
 افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در کنکور کارشناسی ارشد1399 دانشجویان کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد موفق به افتخارآفرینی در کنکور سراسری...
2020-09-02-07-17-09
  برگزاری جلسه شورای مرکزی شهاب جلسه شورای مرکزی شهاب با ریاست آقای دکتر پیش قدم و حضور آقایان دکتر بیگدلی و دکتر لطفی (رئیس بنیاد استان) و اعضای...
cci2020
 برگزاري مجازي كنگره مشترك هوش محاسباتي (CCI2020)   با توجه به برگزاري مجازي كنگره مشترك هوش محاسباتي (CCI2020) در تاريخ 12 الي 14 شهريور ماه...
2020-08-24-06-23-25
تمدید مهلت زمان دانش آموختگی پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد99 آن دسته از دانشجویان پذیرفته شده بدون آزمون کارشناسی ارشد 99 که به دلیل مشکلات ناشی...
2020-08-04-05-29-44
کسب موفقیت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در مسابقات جهانی ریاضی با حمایت شهاب با پشتیبانی و حمایت گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر معاونت آموزشی...
4
      دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس آئین‌نامه‌ی «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره ی تحصیلی دکتری» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری...
2020-04-27-04-03-24
معرفی رشته های دانشگاهی برای دانش‌آموزان    به مناسبت هفته آموزش، شهاب معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، برنامه سخنرانی مجازی برای دانش...
2020-04-22-06-26-36
  برگزاری مراسم مجازی جشن ستارگان فردوسی 99   گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر(شهاب)، سعی دارد تا در روز 11 اردیبهشت ماه 1399، ساعت 16...
5
به نام خدا به اطلاع دانش آموزان و خانواده محترم آنها می رساند، با توجه به شیوع ویروس کرونا و دستورالعمل های صادره در خصوص عدم برگزاری برنامه های جمعی و...
2020-02-09-11-04-08
«نشست انتقال تجارب افتخارآفرینان المپیاد» در راستای بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور    گروه شناسایی و هدایت استعداد های برتر (شهاب)...
2020-01-27-07-33-16
تفاهم نامه همکاری شهاب و مدیریت فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد   به منظور حمایت از فعالیت های فرهنگی اجتماعی و علمی دانشجویی تحت پوشش مدیریت فرهنگی و...
1400-1399
                  پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400-1399     (سهمیه...
1-980828-25-98
کارگاه تحلیل کارنامه‌های دوره اول طرح بالندگی شهاب (25 آبان ماه 98) در اولین کارگاه تحلیل کارنامه‌های دوره اول طرح بالندگی شهاب با حضور دانشجویان...
25-25
  آغاز ثبت نام طرح خوشه بندی شهاب (از 25 آبان ماه لغایت 25 آذر ماه) گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) دانشگاه فردوسی مشهد، در راستای...
2020-01-01-04-51-27
  تسهیلات طرح خوشه بندی شهاب (جدید) در راستای حمایت از فعالیت‎های دانشجویان در حوزه‎های بین المللی و گسترش ارتباطات علمی با سایر مراكز و...
2020-01-01-04-49-49
  تسهیلات طرح خوشه بندی شهاب (ویژه جشنواره آموزش) 1- حمایت از برگزاری كارگاه‎های آموزشی توسط دانشجویان دكتری خوشه 1 با تایید موضوع كارگاه توسط...
3-98-1397
  اطلاعیه شماره 3 پذیرش بدون آزمون دكتری در سال تحصیلی 98-1397 قابل توجه دانشجویانی كه معدل کارشناسی آن‌ها زیر 16 و معدل کارشناسی ارشد آن‌ها بدون...
2019-01-01-01
  مصوبه جدید پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد  98-1397  تمدید فرصت ثبت نام بدون آزمون تا پایان فروردین 1397بنا به تصویب شورای...
97-3
برگزاری دوره مطالعات نوروزی 97 (طرح کوشش 3) در دانشگاه فردوسی مشهد معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد برای سومین سال پیاپی دوره مطالعات نوروزی کوشش ویژه...
2019-01-01
  پذیرش دکتری تخصصی بدون آزمون سال تحصیلی 98-1397 دانشگاه فردوسی مشهد به اطلاع می‌رساند دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی مشهد ...
98-1397
  پذیرش بدون آزمون كارشناسی ارشد سال تحصیلی 98-1397 به اطلاع می‌رساند دفتر استعداد درخشان برای سال تحصیلی 98-1397 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع...
97-1396
  فهرست دانشجویان منتخب جهت بهره‎مندی از جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان در سال تحصیلی 97-1396 فهرست دانشجویان منتخب جهت بهره‎مندی از جوایز تحصیلی...
2019-12-29-05-43-45
  اعطای تسهیلات ادامه تحصیل در دورۀ دکتری تخصصی به دانش‌آموختگان‌ِبرتردانشگاه‌ها (جایزه شهید احدی)   بنیاد ملّی نخبگان براساس آیین‌نامه...
2019-12-08-07-44-01
دوره مهارت‎های پایه کوچینگ گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب)، در راستای توانمندسازی دانشجویان، کارگاه آشنایی با دوره مهارت‌های پایه کوچینگ را...
2021-05-19-09-21-43
قابل توجه متقاضیان پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)  دکتری تخصصی 1401-1400 اسامی متقاضیانی که ثبت نام اولیه آنها تایید گردیده است مطابق جدول پیوست...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۰:۰۰
2018-11-11-09-00-10
خودت را بشناس!«سقراط» هر فردی ممکن است در یک یا چند زمینه تحصیلی، شغلی یا شخصی، خوب عمل کند و در سایر ابعاد نه! این قاعده، استثنا ندارد!چگونه می توانیم...